kuulutatakse riigihange jalgpallihalli ehituseks. июль 2022 год